Met vertrouwen op schoolreis

HEEFT U VRAGEN?

Bel ons op 0412 - 481 000 of stuur ons een e-mail: info@europaspeciaalreizen.nl

  

Kies zekerheid voor uw schoolreis naar het buitenland!

U controleert toch ook voordat u uw schoolreis voortgezet onderwijs boekt, of uw reisbureau voor schoolreizen de zekerheid biedt van ANVR, SGRZ en Calamiteitenfonds? Europa Speciaal Reizen biedt u die zekerheid voor uw schoolreizen naar het buitenland!

 

ANVR

Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij de ANVR.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
Onze reizen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op al onze aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op al onze reizen zijn tevens onze Aanvullende Voorwaarden van toepassing. Deze bepalingen zijn door Europa Speciaal Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Klik hier voor het lezen en opslaan van onze Aanvullende Voorwaarden.
Klik hier voor het lezen en opslaan van onze Aanvullende Voorwaarden voor vliegreizen.

 

SGRZ NV

Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij SGRZ.

U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Voor de dekking die SGRZ Garantie biedt, betaalt u als klant een kleine bijdrage: € 1,25 per negen deelnemers.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis
waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of
    niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
    moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis.

Zie: www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

U betaalt voor deze zekerheid € 2,50 per negen deelnemers.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Mission Statement Duurzaamheidsbeleid

Europa Speciaal is zich bewust van de duurzaamheidseffecten van reizen en wil haar verantwoordelijkheid nemen in het streven om tot een duurzamere toerisme te komen, waarbij gekeken wordt naar zowel interne effecten op de werkvloer als naar externe effecten bij de reizen die wij aanbieden. Lees hier onze volledige Mission Statement. 

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties

Roken in de bus

ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl

Privacy statement

Europa Speciaal Reizen hecht veel waarde aan een vertrouwensband met haar klanten. Daarom wordt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier behandeld. U kunt onze site bezoeken zonder dat u ons bericht omtrent uw persoonsgegevens. Voor het aanvragen van een offerte vragen wij u wel gegevens zoals uw naam, huis/schooladres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om uw informatieaanvraag of bestelling op de juiste wijze te kunnen afhandelen.
Na boeking van uw groepsreis zullen wij u een deelnemerslijst vragen met de NAW-gegevens van alle deelnemers. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Europa Speciaal Reizen worden ingeschakeld om uw boeking (van bijvoorbeeld vliegtickets) te verwerken. De persoonsgegevens op de deelnemerslijst zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij ons beschikbaar zijn gesteld. Europa Speciaal Reizen zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. De informatie die u aan Europa Speciaal Reizen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Europa Speciaal Reizen is bij het College Bescherming Persoonsgegevens geregistreerd is onder meldingsnummer: M1625624

HEEFT U VRAGEN? 

   Bel ons op 0412 - 481 000

     Stuur ons een e-mail

     Vraag een offerte